Úvod

Vitajte na mojej stránke

doc. Ing. Ján Mandelík, PhD.

Analýza dopravných nehôd, simulácie nehodových dejov, konštrukcia a technický stav motorových vozidiel, poranenia účastníkov cestných dopravných nehôd v nadväznosti na priebeh nehodového deja, interdisciplinarita súdneho inžinierstva, problematika dokumentácie dopravných nehôd, vyšetrovanie a dokazovanie cestných dopravných nehôd, kalkulácie opráv cestných motorových vozidiel, výpočet hodnoty cestných motorových vozidiel, zisťovanie príčin vzniku technických porúch cestných motorových vozidiel, problematika poistných podvodov a ich dokazovania, dopravné inžinierstvo, dopravné systémy, ekonomika dopravy, technicko – právna problematika dopravných nehôd

doc. Ing. Ján Mandelík, PhD.